Rundtur Havpadling - 3 dager

Beskriving av tur og krav til kompetanse og erfaring
Plan A: Denne turen er for deg som ynskjer å padle i skjærgården og i havgapet så langt vest du kjem i Noreg! Området består av hundrevis av øyer, og denne turen vil utforske øyområda i munningen av Sognefjorden. Turen vil dersom forholda tillet det gå over nokre opne område på havet, men vil elles stort sett gå nær land mellom ulike øygrupper. Det må forventast vind opp til laber bris og bølgjer opp til 1 meter. Dagsetappar vil vere på 10-25 km, etter vegval, vær- og sjøforhold, og gruppa si erfaring. Total distanse for ruta er omkring 50 km. Deltakarar på denne turen må ha NPF grunnkurs eller liknande, samt ha noko erfaring og vere i ok fysisk form til at gjennomføring av etappane som er skissert går greit. Deltakarar må kunne kameratredning, slik at alle i gruppa kan hjelpe kvarandre ved behov.
Plan B: Gjennomføring av plan A er avhengig av fine værforhold. Ved for krevjande forhold, søkjer me alternative ruter innaskjærs i skjerma farvatn. Det vil seie at turen til Ospa og/eller Gåsvær utgår, og me brukar heller tida i området Hognefjorden, Litle Færøy, Inderøy, Lågøy, Hågøy. Solund er eit stort og variert område, med mange fine turmuligheiter uansett forhold. Kanskje blir me liggande værfast eit døgn og kan nytte tida til å gå ein tur på ein av dei flotte toppane i området, eller kanskje kan me nytte høvet til å surfe og leike oss litt i bølgjene?
Ved sjukdom eller skader kan det verte behov for å avbryte turen for deler av gruppa eller heile gruppa. (Deltakarar vil ikkje få refundert kostnadar ved slike høve.)
Deltakarane sitt utstyr
Alle deltakarar må ha padleutstyr tilpassa forholda. Det er krav om tørrdrakt eller våtdrakt, som nyttast etter behov. Alle deltakarar må også ha mobiltelefon og/eller VHF-radio. Me tilrår også å ta med hanskar. Padleutstyr kan leigast hjå oss.
I tillegg til padleutstyr må alle deltakarar ha generelt turutstyr inkludert telt, sovepose, liggeunderlag, kokeutstyr, gode klede, kart og kompass, fyrstehjelputstyr etc. Utstyret må pakkast tørt. Me tilrår minimum 3-5 vasstette pakksekkar i str. 10-25 liter. Alle ordnar mat sjølve. Utstyr og mat kan ordnast i fellesskap mellom deltakarar i forkant av turen.
 
Alternative opplegg
Turen kan etter ynskje gjerast kortare eller lengre både i tid og/eller distanse. Me skreddarsyr turar etter grupper sitt ynskje. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!
Alternative turar og opplegg
Me skreddarsyr turar etter grupper sitt ynskje. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!
Guide på turene utaskjærs er Eivind Aadland. Eivind er NPF Veileder i havpadling og har 10 års erfaring med kursing og guiding i havpadling. Han har gjennomført mange kurs og turar på kysten i Sogn og Fjordane og kjenner området godt. 
-Han er også ein ganske triveleg kar!
 
Beskriving av tur og krav til kompetanse og erfaring
Plan A: Denne turen er for deg som ynskjer å padle i skjærgården og i havgapet så langt vest du kjem i Noreg! Området består av hundrevis av øyer, og denne turen vil utforske øyområda i munningen av Sognefjorden. Turen vil dersom forholda tillet det gå over nokre opne område på havet, men vil elles stort sett gå nær land mellom ulike øygrupper. Det må forventast vind opp til laber bris og bølgjer opp til 1 meter. Dagsetappar vil vere på 10-25 km, etter vegval, vær- og sjøforhold, og gruppa si erfaring. Total distanse for ruta er omkring 50 km. Deltakarar på denne turen må ha NPF grunnkurs eller liknande, samt ha noko erfaring og vere i ok fysisk form til at gjennomføring av etappane som er skissert går greit. Deltakarar må kunne kameratredning, slik at alle i gruppa kan hjelpe kvarandre ved behov.
Plan B: Gjennomføring av plan A er avhengig av fine værforhold. Ved for krevjande forhold, søkjer me alternative ruter innaskjærs i skjerma farvatn. Det vil seie at turen til Ospa og/eller Gåsvær utgår, og me brukar heller tida i området Hognefjorden, Litle Færøy, Inderøy, Lågøy, Hågøy. Solund er eit stort og variert område, med mange fine turmuligheiter uansett forhold. Kanskje blir me liggande værfast eit døgn og kan nytte tida til å gå ein tur på ein av dei flotte toppane i området, eller kanskje kan me nytte høvet til å surfe og leike oss litt i bølgjene?
Ved sjukdom eller skader kan det verte behov for å avbryte turen for deler av gruppa eller heile gruppa. (Deltakarar vil ikkje få refundert kostnadar ved slike høve.)
Deltakarane sitt utstyr
Alle deltakarar må ha padleutstyr tilpassa forholda. Det er krav om tørrdrakt eller våtdrakt, som nyttast etter behov. Alle deltakarar må også ha mobiltelefon og/eller VHF-radio. Me tilrår også å ta med hanskar. Padleutstyr kan leigast hjå oss.
I tillegg til padleutstyr må alle deltakarar ha generelt turutstyr inkludert telt, sovepose, liggeunderlag, kokeutstyr, gode klede, kart og kompass, fyrstehjelputstyr etc. Utstyret må pakkast tørt. Me tilrår minimum 3-5 vasstette pakksekkar i str. 10-25 liter. Alle ordnar mat sjølve. Utstyr og mat kan ordnast i fellesskap mellom deltakarar i forkant av turen.
 
Alternative opplegg
Turen kan etter ynskje gjerast kortare eller lengre både i tid og/eller distanse. Me skreddarsyr turar etter grupper sitt ynskje. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!
Alternative turar og opplegg
Me skreddarsyr turar etter grupper sitt ynskje. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!
Guide på turene utaskjærs er Eivind Aadland. Eivind er NPF Veileder i havpadling og har 10 års erfaring med kursing og guiding i havpadling. Han har gjennomført mange kurs og turar på kysten i Sogn og Fjordane og kjenner området godt. 
-Han er også ein ganske triveleg kar!
 
 

Route

  1. Hardbakke