Grunnkurs havpadling

Fra NOK 2'300

Grunnkurs Hav

 

Har du lyst til å padle i eit av Norges mest attraktive padleområder?  Kom til Solund og delta på Grunnkurs ! Lær deg å padle kajakk samtidig som du får oppleve den fantastiske skjergarden i Solund, heilt lengst vest i Noreg, der den mektige Sognefjorden opnar seg og møter den barske Nordsjøen.

Kurshaldar: Trude Søilen

Hovudmål

Deltakaren introduserast til kajakken og utstyret. Etter kurset har deltakaren gjennom enkel praktisk øving lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakaren kjent med enkle tryggleiksrutinar og øvingar, samt korleis ein effektivt kan manøvrere kajakken.

Delmål

Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken

Effektiv framoverpadling

Bakoverpadling og stopp.

Sideveis forflytting av kajakken.

Lavt støttetak.

Styretak (bak).

Sving (sveipetak og styretak).

Ilandstigning.

Sikring av kajakk etter ilandstigning

Bergingsteknikkar

Skadeførebygging

Planlegging av enkel tur som skal gjennomførast

Generell tryggleik og grunnleggande sjømannskap

Generelt om friluftsliv og Allemannsretten

Sporlaus ferdsel

 

Varighet: 16 timer.

 

Kurslærer: Aktivitetsleiare og Veiledere.

 

Kommentar

For å sikre ein god oppleving som gjev meirsmak anbefalast det at kurset leggas opp som ein tur.

Padling er i fokus, bergingsøvingar trenger ikkje drillast. Teknikkane vert vist og læres på en skuldervennlig måte, t.d. lavt støttetak.

I tillegg skal deltakarane verte kjend med verdien av å padle i ein gruppe, enkle tryggleiksrutinar og øvingar, samt korleis ein effektivt manøvrerer kajakken.

Veiledar vurderer ut i frå lokale forhald kor mykje teori og praksis som leggas inn for å nå kursets hovudmål og komme gjennom innhaldet.

Les meir på Padleforbundet sine sider: Norsk Padleforbund

Fra NOK 2'300

Bestill nå!

For å sikre ein god oppleving som gjev meirsmak  er kurset lagt opp som ein tur.

Padling er i fokus, og bergingsøvingar trenger ikkje drillast. 

Deltakarane verte kjend med verdien av å padle i ein gruppe, lærer enkle tryggleiksrutinar, teknikkar og øvingar, samt korleis ein effektivt manøvrerer kajakken.

Les meir om grunnkurs hav og våttkortstigen på Padleforbundet sine sider: Norsk Padleforbund

 

Høydepunkt

Hovudmål

Deltakaren introduserast til kajakken og utstyret. Etter kurset har deltakaren gjennom enkel praktisk øving lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakaren kjent med enkle tryggleiksrutinar og øvingar, samt korleis ein effektivt kan manøvrere kajakken.

Delmål

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv framoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp.
 • Sideveis forflytting av kajakken.
 • Lavt støttetak.
 • Styretak (bak).
 • Sving (sveipetak og styretak).
 • Ilandstigning.
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Bergingsteknikkar
 • Skadeførebygging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomførast
 • Generell tryggleik og grunnleggande sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
 • Sporlaus ferdsel

Varighet: 16 timer.

 

Reiserute

 1. Hardbakke