Visste du at Norsk Kystkulturakademi tilbyr tenester på bygningsvern og anna snekkerarbeid?

 
  • Treng du hjelp til restaurering av dine bygningar, eller få gjennomført andre byggeprosjekt?
  • Kanskje du treng eit nytt baderom, eller vil fornye det gFiles amle?
  • Eller simpelthen å få montert eit nytt kjøken; - i eit gamalt eller nytt hus?
 

NKKA kan vise til tilsette med lang snekkarerfaring og kompetanse på restaurering, møbelsnekring og anna snekkerarbeid. Og vi har tilsette, som har både godkjent sertifikat for arbeid med baderom, såvel som sertifikat for bruk av motorsag. 

Ta kontakt på tlf. 476 55 072 eller 908 31 711 for tinging av oppdrag.

Vi har eit tett samarbeid på bygningsvern / restaurering med Ove Losnegård Snikkar & båtbyggjar.    http://www.ovelos.no/